Podporo uporabnikom nudimo preko telefona, elektronske pošte, oddaljene pomoči preko Team Viewerja ali na lokaciji uporabnika.
Zahtevek za pomoč lahko posredujete vsak delovnik med 9:00 in 15:00 na

T: (04) 598 01 00
E: podpora@nullsigma-e.si

Za podporo na daljavo po dogovoru s podpornikom kliknite na spodnjo povezavo.

Zaračunavanje storitev
V primeru zahtevka po pomoči preko telefona, elektronske pošte ali oddaljene pomoči se storitve obtračunavajo v 15-minutnih intervalih, pri čemer se zaračuna vsakih začetnih 15 minut. Storitve se obračunavajo po veljavnem ceniku.